SEKKI

Kreditgivare till Julalånet är Wästgöta Finans, som är en del av Julafamiljen.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 2021